Lịch khai khảng

Pre-Starters 1

Ngày Đăng : 10/02/2020 - 3:57 PM

STT LỚP THỜI GIAN NGÀY HỌC NGÀY KHAI GIẢNG ĐỊA ĐIỂM GHI CHÚ
1 PRE-STARTERS 1 15h00 - 17h00 T7 - CN 10/01/2021 CN2 KGM
2 STARTERS 2 07h30 - 09h30 T7 - CN 27/02/2021 CN2 KGM
3 KET 1 15h00 - 17h00 T7 - CN 27/02/2021 CN2 KGM
             


Lịch khai giảng

LỚP HỌC
THỜI GIAN
NGÀY HỌC
NGÀY KHAI GIẢNG
Pre-Starters 1 (Từ 4 - 6 tuổi)
15h00 - 17h00
Thứ 7 - Chủ Nhật
10/01/2021 (Chi Nhánh 2 - Bình Chuẩn)

Các tin khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường