Tiện ích VAM

File nghe các lớp IELTS

Ngày Đăng : 18/01/2021 - 6:46 PM

01. Dạng 1 _ Letters and Numbers 

     + Click để tải CD

02. Dạng 2 _ Form Completion_ 

     + Click để tải CD

03. Dạng 3 _ Map labelling 

     + Click để tải CD

04. Dạng 4 _ Short answer question_ 

     + Click để tải CD

05. Dạng 5 _ Flowchart and Diagram 

     + Click để tải CD

06. Dạng 6 _ Note-Table- Sentence Completion_ 

     + Click để tải CD

07. Dạng 7 _ Multiple Choice Question

     + Click để tải CD

08. Dạng 8 _ Matching 

     + Click để tải CD

09. Dạng 9 _ Summary Completion_

     + Click để tải CDCác tin khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường