Tiện ích VAM

File Nghe Các Lớp Thiếu Nhi

Ngày Đăng : 20/05/2020 - 6:32 PM

1. Lớp Pre-Starers 1 + 2:

      + CD 1

      + CD 2

2. Lớp Pre-Starers 3 + 4: 

      + CD 1

      + CD 2

      + CD 3

3. Lớp S1.1 + S1.2:

      + Let's Go 1 A CD

4. Lớp S2 + S3 + S4: 

      + Family and Friends 1 - CD 1

      + Family and Friends 1 - CD 2

      + Starters 1 - CD

      + Starters 2 - CD

5. Lớp S5 + S6 + S7:

      + Family and Friends 2 - CD 1

      + Family and Friends 2 - CD 2

      + Starters 3 - CD

      + Starters 4 - CD

6. Lớp S8:

      + Starters 5 - CD

      + Starters 6 - CD

      + Starters 7 - CD

      + Starters 8 - CD

7. Lớp M1 + M2 + M3:

     + Family and Friends 3 - CD 1

     + Family and Friends 3 - CD 2

     + Movers 1 - CD

     + Movers 2 - CD

8. Lớp M4 + M5:

     + Fun for Movers - CD

     + Succeed in Cambridge English Movers - CDCác tin khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường